Disclaimer

Disclaimer

De SGP-jongeren Nunspeet-Elspeet besteedt veel zorg aan de teksten op sgpjnunspeetelspeet.nl. Het is echter mogelijk dat de website fouten of onvolledigheden bevat. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

De SGP-jongeren Nunspeet-Elspeet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan, of de (on)bereikbaarheid daarvan. Ook aanvaardt de SGP-jongeren Nunspeet-Elspeet geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

De SGP-jongeren Nunspeet-Elspeet is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke schade dan ook die mocht voorvloeien uit de door haar verstrekte informatie op deze website.

Komt u onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, geeft u dit dan aan ons door via webmaster@sgpjnunspeetelspeet.nl.

Copyright

Deze website is eigendom van de SGP-jongeren Nunspeet-Elspeet. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, software, vormgeving en overig materialen op de website berusten uitsluitend bij de SGP-jongeren Nunspeet-Elspeet of haar licentiegevers. Zonder onze schriftelijke toestemming ben je niet gerechtigd om de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.