SGP jongeren Nunspeet-Elspeet weer van start!

In een land waar naleving van de Bijbelse normen en waarden steeds minder geaccepteerd wordt is Christelijke politiek belangrijker dan ooit. Christen zijn zal in de toekomst niet makkelijker worden, daarom is het belangrijk om op jonge leeftijd een Bijbelse visie te vormen op wat er speelt in ons land, maar ook op deze wereld.

Mede om deze reden is er weer een SGP-jongeren commissie gestart in de gemeente Nunspeet. Tot en met begin vorig jaar was er een commissie actief welke, door gebrek aan bestuursleden, niet langer actief kon blijven. Nu is er een nieuw bestuur gevormd die er weer met frisse moed tegen aan gaan. Door het coronavirus is het nog niet mogelijk om fysieke avonden te organiseren, maar het nieuwe bestuur zit zeker niet stil!

De hoop is dat er leerzame, interessante en gezellige activiteiten voor de jongeren in onze gemeente georganiseerd gaan worden.

Ideeën en suggesties zijn altijd welkom bij het SGPJ-bestuur! Via onderstaande gegevens zijn zij te bereiken.  Nieuwe (bestuurs)leden zijn ook van harte uitgenodigd zich te melden!

Op de hoogte blijven van de SGPJ-activiteiten? Dat kan via de volgende kanalen:
Website: sgpjnunspeetelspeet.nl
Facebook: SGPJ Nunspeet Elspeet
Instagram: sgpj_nunspeet_elspeet